Ωρολόγιο πρόγραμμα λόγω πανδημίας

 
 

 

Ώρα Είσοδος Έξοδος
815 855
905 950
1000 1045
1055 1140
1150 1235
1245 1325
1330 1410

 ΟΜΑΔΑ Α: Γ1,Γ2,Γ3,Γ4,Γ5,Β1,Β2,Β3

ΟΜΑΔΑΒ:Α1,Α2,Α3,Α4,Α5,Β4,Β5

 

Οι δύο ομάδες θα βγαίνουν έξω στα διαλείμματα εναλλάξ. Όταν η ομάδα Α βγαίνει έξω η ομάδα Β θα μένει μέσα στην αίθουσα με την επίβλεψη του καθηγητή και το αντίθετο.

Πρόσθετες πληροφορίες